Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

Członkostwo

Aby zostać członkiem Oddziału śląsko-opolskiego PTORL należy złożyć do Zarządu PTORL deklarację członkowską podpisaną przez dwóch członków wprowadzających.

Liczba członków Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL: 468 w tym: 3 członków honorowych

LISTA HONOROWYCH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA - ROK 2010

 

1.Prof. Gierek Tatiana
2.Prof. Łępkowski Andrzej
3.Prof. Plich Jan