Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi:

0

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Czecior

SEKRETARZ
dr n. med. Paweł Sowa

SKARBNIK
dr Marta Gamrot-Wrzoł

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch
dr n. med. Tomasz Rekucki